Hoogerpost
Leisure

Hoogerpost richt zich met name op de (her)ontwikkeling van hotels, bungalowparken, campings en dagrecreatieve bedrijven. Wij helpen u om vanuit locatie, vastgoed en trends een adequaat en toekomstgericht ontwikkelingsplan/concept te formuleren en indien gewenst ook te realiseren.

Naast de drie hoofdactiviteiten van Hoogerpost zijn wij u aanvullend graag van dienst op het gebied van:

  • Exploitatieadvisering
  • Beheer
  • Uitpondingstrajecten
  • Organisatie-inrichting

Terug naar het activiteitenoverzicht.
Verder in vastgoed