Hoogerpost
Hoogerpost projectontwikkeling

Een van de specialisaties van Hoogerpost B.V. is het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en conceptontwikkeling van projecten. Een gespecialiseerd team met ruime kennis en ervaring voert deze studies uit, waarbij men let op de meest rendabele manier om een project te ontwikkelen en te exploiteren. Tijdens de haalbaarheidsstudie onderzoeken wij onder andere de volgende zaken:

  • Locatieonderzoek
  • Marktonderzoek
  • Stedenbouwkundige verkenning
  • Management en organisatie
  • Financiën en economie

Terug naar het activiteitenoverzicht.
Verder in vastgoed