Hoogerpost
Wonen met zorg

Naast reguliere woningbouw houdt Hoogerpost zich ook bezig met het ontwikkelen van zorggerelateerd vastgoed, zoals:

  • Verpleeghuizen
  • Verzorgingshuizen
  • Kleinschalige zorgvoorzieningen

Hoogerpost heeft ervaring met instanties zoals De Nederlandse Zorgautoriteit, TNO en de daarbij behorende regelgeving en financiering (normatieve huisvestingscomponent)

Terug naar het activiteitenoverzicht.
Verder in vastgoed