Hoogerpost
Verwerving

Zoals gezegd, zoeken we graag samenwerking. Samen met u willen we degelijke plannen maken die resulteren in fantastische projecten. Met u willen we vastgoed ontwikkelen dat beantwoordt aan maatschappelijke eisen ten aanzien van duurzaamheid en milieu, vastgoed waar de markt om vraagt en dat harmonieert met de omgeving.
Daarvoor hebben wij ruimte nodig. Ook letterlijk. Mogelijk heeft u een locatie in gedachten. Een locatie op agrarische grond, in de binnenstad of in een uitbreidingsgebied. Locaties waarop woningbouw, recreatiewoningen, winkels of bedrijfsruimten ontwikkeld kunnen worden. Ook wanneer de ontwikkeling van vastgoed op basis van de huidige bestemming nog niet mogelijk is, hebben wij interesse. Wanneer u eigenaar bent van die locatie of wanneer u van onze diensten gebruik wilt maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Verder in vastgoed